Funkisridning

Ridskola för ryttare med funktionsnedsättning.
Det är inte funktionsnedsnedsättningen i sig som avgör om man är funktionshindrad. Det är först när möjligheten att utföra en aktivitet begränsas av funktionsnedsättningen som den blir ett hinder.


Med rätt stöd kan en människa med funktionsnedsättning rentav vara mindre funktionshindrad som ryttare än i sin vardag. Det handlar om tillgänglighet, information och möjligheten till rätt stöd och hjälp i den miljö man vistas i.


KRK har idag två olika grupper för ryttare med funktionsnedsättning. En grupp för vuxna ryttare och en för barn. Barngruppen är på söndagar för att föräldrarna ska kunna ha möjlighet att vara med. Grupperna anpassas efter ryttarnas erfarenhet, vana och funktionsnedsättning.
Våra instruktörer har utbildning i arbete med människor som har funktionsnedsättning.


För mer information, kontakta kontoret på telefon 0727-012707 eller kontoret@kristianstadridklubb.se 

Denna sida är under uppbyggnad